Nysam Onkologi höstmöte 2022

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2022-10-20 12:002022-10-21 12:30
Plats Nysams lokaler Odenplan, Drottninggatan 97, 1 tr, Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Lunch från 12.00 mötet börjar kl. 13.00

Preliminär agenda

Välkomna

Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 10 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete


Diskussionstema: Strategisk bemanningsplanering

Stor ökning av cancerpatienter tillsammans med tilltagande personalbrist och stora pensionsavgångar – ekvationen är svår att få ihop.

  • Hur arbetar ni med ert strategiska bemanningsarbete?
  • Vilka långsiktiga lösningar behövs?

Diskussionstema: Arbetsväxling – vad är trenderna? 

Vad har ni för framgångsfaktorer att dela med er av?

  • Renodla reducera arbetsuppgifter
  • Jämna ut arbetsbelastningen mellan yrkeskategorier
  • Tydliggöra ansvarsfördelningen
  • Möjliggöra för medarbetarna att arbeta på toppen av sin kompetens

Workshop: Multidisciplinära konferenser

Vilka parametrar behövs för att visualisera omfattningen av MDK. Vilka förutsättningar finns hos respektive verksamhet för att samla in data för MDK.


Fördjupande diskussionsfrågor

Vad vill du ta upp och få input från gruppen?


Uppsummerande diskussion

Datum och tema för vårmöte


Avslut med gemensam lunch kl. 12.30