Naturguidning vid fortet vid Gammelström

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2022-10-01 10:0013:00
Plats Gammelström
Naturguidning vid Fortet vid Gammelström, 1 okt
 

LÖRDAG 1 OKTOBER 
Fortet vid Gammelström
Medelsvår vandring i stundtals kuperad terräng
Skogen på höjderna norr om Tyresö-Flaten är en liten pärla med sina lavklädda tallhällar, hängande skägg- och tagellavar, grovstammiga granar, hassellundar och smala, vindlande stigar. På ett bergskrön sträcker sig ett gammalt fort som ingick i den så kallade korvlinjen, som uppfördes kring förra sekelskiftet och var en del av Stockholms fasta försvar. Från fortet går vi ner för sluttningarna till Gammelström och följer det porlande vattnet vidare mot Lillsjön och Tyresö-Flaten.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Samma plats.