Nysam Vuxenpsykiatri höstmöte 2022

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2022-10-17 10:0016:00
Plats Nysams lokaler, Drottninggatan 97, Odenplan, Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda


09.30 Fika


10.00 Mötesstart - välkomna


Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 5 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete


Diskussionstema: Alternativa mellanvårdsformer 

Hur arbetar ni med alternativ till heldygnsvård?

  • Generellt
  • Dagsjukvård
  • Mobila team


Diskussionstema: Omställning till nära vård 

  • Hur hittar vi vår roll och gränsdragningen till primärvården – vem gör vad?
  • Vilka goda exempel finns?


Diskussionstema: Behandlingstider i Öppenvården

Hur blir vi bättre på att avgränsa och avsluta vårdkontakter?


Workshop: Tillgänglighet

Utifrån testfliken i rapporten – hur går vi vidare med detta?


Uppsummerande diskussion

Datum och tema för vårmöte


16.00 Mötesslut