Gemensam träff för chefer och skyddsombud

Företag SSAB Luleå
Plats Sunderby Folkhögskola kl 08.00-18.00
Gemensam träff för chefer och skyddsombud 13 eller 26 oktober
 

Vi är varandras arbetsmiljö

Vi påverkas alla av hur vi blir bemötta, och vårt beteende ger effekt på personer i vår omgivning. Grunden för en attraktiv arbetsplats är den stämning och välkomnande attityd som vi tillsammans skapar. Chefer och skyddsombud är viktiga kulturbärare.

Vid denna träff får vi lyssna till Kristoffer Holm från Malmö Universitet, som inriktat sin forskning på (negativa) arbetsplatsbeteenden. Vi kommer också att ha diskussioner och grupparbeten.

Du väljer det datum som passar dig bäst. Om möjligt ser vi helst att respektive chef och skyddsombud deltar vid samma tillfälle. Datumen är valda för att passa våra skiftscheman så bra som möjligt, så att skiftgående personal kan delta under friskift men då koda övertid i Time Key.

Anmäl dig via knappen "Anmäl dig här" senast 28 september.

Varmt välkomna!

Hälsningar Monica Quinteiro genom OSA-kommittén