Offentlig upphandling fördjupning

Arrangör NIS 6.0
Tid 2022-09-01 18:0020:00
Plats Digitalt
Offentlig upphandling fördjupning
 

Företagare i Umeå:s kranskommuner inbjudna till workshop offentlig upphandling, fördjupning.


  • Presentation av typiskt anbudsförfrågningsunderlag.
  • Anbudsförfrågningsunderlagen anpassas mot de branscher som anmälda företag är verksam inom. Kan vara t.ex. handel, livsmedel, byggentreprenader, infrastrukturprojekt, snöröjning eller liknande. Indelning i grupper.
  • Stegvis och systematiskt går vi igenom förfrågningsunderlaget och i dialog inom gruppen fyller vi i efterfrågade uppgifter i den digitala miljön,