Vägen framåt för SMR och kompetenscentrum ANItA - Ane Håkansson, Uppsala Universitet

Arrangör Sveriges Kärntekniska Sällskap
Tid 2022-08-26 14:0015:00
Plats Teams, Online
Standardbiljett
 

Eftersom vår serie med webinarier varit både välbesökt och uppskattad startar vi nu en post-pandemisk fortsättning av den!

Denna säsong inleds med Ane Håkansson, professor vid Uppsala Universitet och föreståndare för kompetenscentret ANItA, som kommer att berätta om uppdrag och syfte med det nya kompetenscentret samt bidra med personliga reflektioner kring SMR - vilken roll de kan spela i det framtida energisystemet, vad som behöver göras för att nå dit och varför egentligen kärntekniken är tekniskt intressant överhuvudtaget.

Som vanligt ges tid för frågor och diskussion.