Luftvägsregistrets Registerdag

Arrangör Luftvägsregistrets styrgrupp
Tid 2022-10-20 09:0016:00
Plats Solna/L-huset/L1:00/Rolf Luft, Solna
Luftvägsregistrets Registerdag
 

Luftvägsregistrets registerdag kommer att bli en inspirationsdag med föreläsningar om astma och KOL. Dagen kommer också innehålla Luftvägsregistrets årsmöte med highlights från årsrapporten 2021. Du kan i anmälan välja om du deltar fysiskt på plats eller via länk.

Målgruppen är professionen och chefer inom vården, patientföreningar och övriga intresserade av astma och KOL-vården i Sverige. Hjärt-Lungfonden är sponsor till det vetenskapliga mötet.

Caroline Stridsman, Registerhållare Luftvägsregistret önskar er välkomna tillsammans med övriga i styrgruppen.