Luftvägsregistrets Registerdag

Arrangör Luftvägsregistrets styrgrupp
Tid 2022-10-20 09:0016:00
Plats Skandiahuset, Q-salen, Solna
Luftvägsregistrets Registerdag
 

Luftvägsregistrets registerdag kommer att bli en inspirationsdag med föreläsningar om astma och KOL. Dagen kommer också innehålla Luftvägsregistrets årsmöte med highlights från årsrapporten 2021. Du kan i anmälan välja om du deltar fysiskt på plats eller via länk.

Målgruppen är professionen och chefer inom vården, patientföreningar och övriga intresserade av astma och KOL-vården i Sverige. Hjärt-Lungfonden är sponsor till det vetenskapliga mötet.

Caroline Stridsman, Registerhållare Luftvägsregistret önskar er välkomna tillsammans med övriga i styrgruppen.