HjBK Landplatser 2022

Arrangör Hjuviks båtklubb
J70 trailerplats
2400 kr
Tvåmansbåt jolleplats
1200 kr
Enmansbåt jolleplats
600 kr

Hjuviks båtklubb - Betalning för båtplats på land 2022

För de medlemmar som önskar ha sin båt / jolle uppställd på klubbens område och som inte deltager i organiserad optimist- eller e-jolleträning utgår enligt beslut från styrelsen en årlig avgift.

Tillstånd för uppställning av båt /jolle måste inhämtas i förväg från HjBK Juniorsektion, traning @hjbk.org 

Uppställningsplats erbjuds endast i mån av plats och endast till klubbens aktiva medlemmar. Okända båtar alt båtar som inte aktivt används kan komma att bortforslas från klubbens område.
 
Avgift 2022
J70 Trailerplats på land 2400 kr
Tvåmansjolle 1200 kr
Enmansjolle 600 kr