Medlemsavgift enskild LJS 2022

Klubb LJS
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Enskilt medlemskap
400 kr

Priser för medlemskap 2022:
Enskilt medlemskap 400 kr
Familjemedlemskap 800 kr

Obs att personnummer är obligatoriskt
För mer information se www.ljs.nu