Coocon- Norr och Mitt möts och stämmer av

Arrangör Coompanion
Tid 2021-11-17 11:302021-11-18 13:00
Plats https://harriets.nu/kontakta/, Umeå
Coocon- Norr och Mitt möts och stämmer av
 

Anmäl dig så snart som möjligt för bokningens skull

17 november 

11.30
LUNCH 

12.30 AVSPARK och MATCH
Dag 1 får vi kunskap om de båda projektens resultat så här långt. Vi kan vara stolta över resultatet! I dialoger och verkstäder tar vi fram idéer för hur vi inom och efter projektet jobbar vidare mot visionen "Coocon är ett europeiskt föredöme för ägarskiften".

Här behövs din nyfikenhet, insikt och vilja att samarbeta. 

18.30
MIDDAG

18 november

08.30 AVSPARK och MATCH  
Dag 2 höjer vi blicken ytterligare mot framtiden, både gemensamt och i separata mötesrum.  Vi laddar upp med ny kunskap om innovativa, kooperativa ägarskiften där kunniga medarbetare, bygdeföreningen eller företagarföreningen blir de nya ägarna. Forskning och erfarenheter visar att det är lyckosamt både för innovation- och utveckling och för hållbarhetsaspekterna i företaget och för orten företaget verkar i.

Coompanions och Connects representanter möts i separata rum under ett pass.

KUNSKAPSHÖJNING OCH FRAMTID 
Ägandet av bolaget kan överföras till kooperativ organisation!
Leif Tyrén, Coompanion Värmland författare till ny handbok till Coompanions rådgivare föreläser om kooperativa organisationsmodeller och möjligheterna med ägaröverföring till medarbetare. 

Här behövs ditt engagemang, din nyfikenhet och din kompetens.

11.45 Sammanfattning 

12.30 LUNCH 

Varmt välkommen!