Årsavgift 2021

Arrangör Q80
Tid 2021-01-01 01:002021-12-31 23:00
Medlem 2021
300 kr

Medlemsavgift 2021 Q80

Vad roligt att du vill bli medlem!
Som medlem bidrar man till nätverket i form av sin person. Ett aktivt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q80 ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk.

Vad kostar det?

Medlem i föreningen betalar en årsavgift som årsmötet beslutar. För närvarande är den 300 kronor. Medlemmar och gäster betalar även vid varje aktivitet ett självkostnadspris för evenemanget.