Klimatomställning i lantbruket - nya affärsmodeller

Arrangör KLOK, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Tid 2021-02-18 08:1510:00
Standardbiljett
 
Väntelista
 

Klimatomställning i lantbruket - nya affärsmodeller

Del 4 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Välkommen till detta seminarium i vår seminarieserie i KLOK - Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen.

Seminarium 4 lyfter vad som behövs från ett politiskt håll för ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen: 
Hur kan vi skapa länken mellan näringslivet och forskningen kring affärsmodeller i lantbruket? 
Vilka nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter finns redan idag, utöver ren livsmedelsproduktion?

Vi får lyssna till Per Hansson, Kompetenscentrum Företagsfrågor SLU om koppling mellan forskning till näringslivet. 

Filip Celander, 2050 Consulting, fortsätter berätta om nya lönsamma affärsmodeller och möjligheter inom lantbruket. Jessica Johansson från Miljömatematik kommer berätta om affärsmöjligheterna med kolinlagring i mark. Märta Jansdotter från Gröna gårdar fortsätter berätta om deras business case. Slutligen får vi höra ifrån Carl-Adam von Arnold från Jordberga resurshub och deras arbete med nya affärsmöjligheter inom lantbruket. Avslutningsvis får vi höra ifrån Helena Allard från Sigill Kvalitetssystem som kommer prata om affärsnyttan med certifieringar. 

Seminariet är del i KLOK-projektet, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Seminariet leds av Elisabeth Axelson, 2050 Consulting och Sven-Erik Svensson biosystem och teknologi från SLU Alnarp. 

Välkomna!

KLOK är ett projekt som drivs av Jordbruksverket, 2050 Consulting och SLU. 

Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt jobba med klimatförändring, biologisk mångfald och inte minst lönsamhet i alla led. Vi har kommit en bit på vägen och kan stoltsera med lägre klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen än många andra länder, men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många med lösningarna desto fler – ute på gårdarna runt om i landet finns det redan idag nycklar för att klara omställningen till ett lönsamt och hållbart lantbruk. Tyvärr är inte alltid dessa i samma forum.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela på kunskap och lösningar som tillsammans hjälper oss nå visionen: ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas.

Mer info om KLOK: hallbartjordbruk.se.
Mer info om seminarierna: elisabeth.axelson@2050.se