Framtidsforum 2024

Arrangör den Halländska Överenskommelsen
Tid 2024-05-29 17:0020:00
Plats Tryckhallen, Falkenberg, Falkenberg
Framtidsforum 2024
 

Idéburen civil- och krisberedskap

Många organisationer sitter just nu i samtal om hur de kan bidra till fred, beredskap och totalförsvaret. Världsläget har gjort att allt fler pratar om civilförsvar, totalförsvar och krisberedskap.

Det som skiljer Framtidsforum från andra konferenser är att den samlar organisationer från vitt skilda håll och diskuterar hur vi kan bidra utifrån våra olikheter. Känner vi till vad andra gör kan insatser fokuseras på det som gör störst nytta och bidrar till en bättre helhet.

Inom offentlig sektor sägs det ofta att den organisation som har ansvar för verksamheten vanligtvis, också har det under kris. Tanken med det är att korta planerings- och omställningstid när saker inte fungerar som vanligt. Då börjar arbetet inte från noll och det finns redan upparbetade samarbeten att bygga vidare på. Det är en insikt som även idéburen sektor kan använda sig av.

Under kvällen hålls två panelsamtal. Övrig tid ägnas åt rundabordssamtal där du får möjlighet att prata med andra om hur vi kan kroka arm för att tillsammans höja beredskapen i Halland.


Medverkande: Mikaela Waltersson (Region Halland), Patrik Svedenskiöld (Halmstad kommun), Stefan Hallén (Länsstyrelsen), Ann Wallnedal (Civilförsvarsförbundet), Kay Rönn (Försvarsutbildarna), samt Michael Coyet (Röda korset).

Datum och tid: 29 maj 2024, Kl. 17-20

Plats: Tryckhallen, Falkenberg
Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner och ideella från idéburen och offentlig sektor

Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag 16 maj

Kontakt: Rebecca Nordström, rebecca@hbf.se