Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

Arrangör Föreningen Alternativ till Psykofarmaka
Tid 2021-09-18 09:0017:00
Plats ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm
FAP-konferens 18 september ej medlem
350 kr
FAP-konferens 18 september medlem
150 kr

I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från både myndigheter och bland allmänheten om ökat patientinflytande och om ökad valfrihet gällande behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa i Sverige.

I syfte att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”.

Varmt välkomna att delta i vår heldagskonferens med talare från både Sverige och Norge om hur vi kan bidra till en hållbar positiv förändring och göra skillnad.

Bland talarna på konferensen finns;

  • Göran Högberg, psykiater och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Sverige
  • Klara Wiksten, serietecknare och konstnär med engagemang i frågor rörande psyksik ohälsa
  • Jan-Magne Sörensen, ordförande i patient- och intresseorganisationen Hvite Örn, Norge
  • Mette Ellingsdalen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Norge
  • Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge
  • Ole Andreas Underland, Hurdalsjöens Recoverysenter, Norge
Moderator för konferensen är Åsa Nilsonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Med reservation för ändringar.

Programmet och löpande information finns på hemsidan

Varmt välkommen!

/Lasse Mattila
Ordförande Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)