Uppstartsmöte Klimatneutrala Lund 2030

Arrangör Lunds Kommun
Tid 2019-11-08 13:1516:00
Plats Magle Konserthus Magle Stora kyrkogata 4, 223 50 Lund, Lund
Kick off Klimatneutrala Lund 2030
 

Vill ni vara med och bidra till ett Klimatneutralt Lund?

Välkommen till uppstartsmöte för Projektet Klimatneutrala Lund 2030.

Genom projektet öppnar Lunds kommun upp för en gemensam satsning. Vi bjuder in gamla och nya samverkanspartners, för att fortsätta att vara en ledande och drivande klimatkommun med ledande och drivande forskning, näringsliv, utvecklingsaktörer och medborgare. Projektet syftar till att hitta synergier & samverkan för att möjliggöra nya innovativa produkter, tjänster & affärsmodeller tillsammans.

Klimatneutrala Lund tog avstamp i september 2019 och skall pågå i två år. Projektet skall accelerera arbetet för att kunna bli en klimatneutral stad till 2030, vilket gäller hela Lunds geografiska område inklusive alla dess medborgare och verksamheter. Under en tvåårig innovationsprocess utforskar vi stora samhällsutmaningar inom energi, mobilitet och cirkuläritet. Var med och möjliggör en klimatneutral framtid.

Projektet är en del av Viable Cities Klimatneutrala städer 2030.

Agenda.

  • 13:15 Registrering

  • 13:30 Presentation av projektet
  • Staden som förändringsaktörer - Städers roll i Klimatomställningen

  • Medskapande och innovation - övning

  • Mission driven innovation och mission Climate Neutral Cities i Horizon Europé

  • Mingel & diskussion kring utmaningarna - hur hittar vi nya lösningar tillsammans?

Under det avslutande minglet serveras lättare förtäring.


Projektpartners:

Lunds kommun, Lunds universitet (Urban Arena och K2, nationellt centrum för kollektivtrafik). Ustwo & Idean (digitala designbyråer). Naturskyddsföreningen. Case study av IVL Svenska Miljöinstitutet, med Kraftringen AB, Sensative AB, Ecopilot AB, Midroc AB, Veidekke AB, Wästbygg Projektutveckling, Sydö AB, Siemens AB, Wihlborgs AB, Electricity Innovation.


Om Projektet:


Med hjälp av digitalisering som möjliggörare och medborgare som drivkraft samlar kommunen ett innovationsteam bestående  av tvärsektoriella specialister från kommunen och experter från våra projektpartners. Innovationsprocessen skall leda fram till ett antal prototyper och koncept på lösningar som signifikant kan bidra till klimatneutralitet. Innovationsteamet är ett agilt team som behöver involvera olika utvecklingsaktörer som är verksamma inom Lunds Kommun. Skall vi nå våra gemensamma mål behöver vi mötas i rummet mellan kommun, akademi, näringsliv och medborgare. Det är i mellanrummen utmaningarna finns och det är där vi alla behöver engageras för att skapa ett klimatneutralt Lund. Inom innovationsprocessen genomförs även ett antal Youth Hackathons.

Innovationsprocessen kompletteras med en kartläggning av stadens behov av innovation och forskning för att möjliggöra klimatomställningen. En fallstudie över framtidens hållbara och robusta energisystem genomförs för Brunnshög ledd av IVL. Sammantaget skall dessa aktiviteter leda fram till färdplan för hur Lund kan bli klimatneutralt till 2030.


Länk hemsidan: www.lund.se/klimatneutrala_lund