Lunchseminarium: Innovation och ledarskap

Arrangör Mälardalsrådet
Tid 2019-11-06 12:0013:00
Plats Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm, Stockholm
Lunchseminarium: Innovation och ledarskap
 

Tid: Onsdag den 6 november kl 12:00-13:00. Lunch från kl 11:30

En stärkt innovationsförmåga i Stockholm-Mälarregionen är allt viktigare för att bemöta samhällets behov och utmaningar. Men hur kan offentlig sektor stärka sitt innovationsarbete? Aktuell forskning visar på ledarskapets centrala betydelse för innovationsfrämjande i offentlig sektor, men vilka faktorer bör finnas på plats för att underlätta för ledarskapet?

Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport med fokus på förutsättningar för ökad innovationsförmåga i offentlig sektor. Rapporten lyfter bl a organisationsstrukturer, chefers roll och den innovativa kulturen. 

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar rapportens resultat!

Medverkar gör bl a Leif Denti, innovationsforskare vid Göteborgs universitet, som Mälardalsrådet samarbetat med kring rapporten.