Ämbetsmannamöte med Damer

Arrangör KCB
Plats Frimurarhuset Köpmangatan 4, Halmstad
Ämbetsmannamöte med Damer
 

Ämbetsmannamöte för KCB:s ämbetsmän inför höstterminens sammankomster.
Samling kl 18 i Frimurarhuset.
Gemensam middag med medföljande Damer i matsalen efter ämbetsmannamötet.
Ämbetsmännen äter på föreningens bekostnad medan medföljande Dams sällskap står för hennes matkostnd uppskattningsvis ca 100 kronor.
Christer Söderberg
FCM KCB
e.u.