Utveckla dig själv och din verksamhet - Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation - 27/5, 17/6 och 24/6

Arrangör Smiling Mountain AB
Tid 2019-05-27 09:002019-06-24 16:30
Plats Lyby Församlingshem, Lyby (Centralt i Skåne, vid Hörby)
Jag anmäler mig till Tredagarskurs i ledarskap, 6500 kr plus moms. (Bindande)
 
Jag anmäler mig till reservlistan/I mån av plats (Ej bindande)
 
Datumen passar inte mig. Jag är intresserat av eventuella framtida upplägg
 

Tregarskurs i ledarskap - Utveckla dig själv och din verksamhet. Utveckla din förmåga att med verksamhetens syfte i fokus, skapa bättre relationer, struktur och sammanhållning. Tre heldagar med cirka två veckors mellanrum samt E-kurs. Kursen lämpar sig även för enpersonsföretag. 
Målgrupp: Småföretagare.
Syfte och mål för kursen  
Ge deltagarna verktyg att få grepp om olika ledarroller och hur de kan utveckla sitt sätt att leda, kommunicera, delegera och engagera. Att skapa bättre struktur och sammanhållning inom organisationen. 
Att bli bättre på att se helheten och förstå i alla led vad som krävs för ett långsiktigt, hållbart, ansvarsfullt, framgångsrikt företagande. 
Att implementera lärda kunskaper i sin vardag. Att på så sätt öka sin konkurrenskraft. 
Efter kursen har deltagaren utvecklat en "Personlig plan för äkta ledarskapsutveckling" med konkreta åtgärder och tidsbestämd uppföljning.
Upplägg och kursinnehåll:
Du får inblick i ledarskapets grunder och i komplexiteten som småföretagare har att göra med. Kursinnehållet skräddarsys sedan utifrån dina egna konkreta utmaningar i verksamheten. Ur det möjliga kursinnehållet: Hur du prioriterar och betar av de rätta nyckelproblemen för att skapa en långsiktig utveckling - Hur du för en professionell dialog med kunder och samarbetspartners, samt eventuella anställda - Få grepp om verktyget "Fyra hörnstenar för bra kommunikation" som hjälper att gemensamt lösa problem, skapa engagemang och bygga förtroende - Att leda dig själv och att leda andra - Utveckla laganda och samarbete - Hantera motsättningar och lösa konflikter - Analysera dina styrkor och lär dig byta till rätt roll vid rätt tillfälle - Vision och värderingar som verktyg för utveckling - Att upprätthålla en hälsosam balans mellan yrke och privatliv. 
Räkna med 6-9 timmar hemuppgifter, som ges före och mellan kursdagarna. 
Kursledare:  Frans Kocken (Läs mer längre ner, om kursledaren och vad du som deltagare kan förvänta dig) 
Datum: Måndagarna 27/5, 17/6 och 24/6, 2019, Plats: Lyby (vid Hörby). Tid: 09.00-16.30. Anmälan senast: 20 maj 2019.
Kostnad: 6500 kr plus moms. Lunch, förfriskningar och kursmaterial ingår. 
Anmälan: Du anmäler dig genom att lämna dina uppgifter inklusive org.nr. i signup-formuläret (Välj "boka" i kolumnen bredvid). Anmälan är bindande. Efter att din anmälan har blivit godkänd kommer du att bli fakturerad. Dina uppgifter används för att ta kontakt med dig i samband med kursen.
Avbokningsregler: Anmälan är bindande. Vid avbokning längre än 14 dagar innan kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 
Målgrupp definition: Målgrupp för denna kurs är småföretag i Skåne.
Mer information/Kontakt: Frans Kocken, 0707555161, info@smilingmountain.comNal.smilingmountain.se
Vad deltagarna kan förvänta sig: Kursen kan ge en hög avkastning, både ekonomiskt och i form av personlig utveckling, men den kräver ditt personliga engagemang. Du kan förvänta dig att: - Kartlägga egna konkreta utmaningar - Delta i praktiska övningar - Få coachning i grupp - Lära dig av andras konkreta exempel - Få faktakunskaper och teoribitar som flexibelt ansluter till detta - Utveckla din självkännedom - Träna olika kommunikationsstilar - Ge och ta emot feedback. 
E-kurs: Deltagarna kommer att få hemuppgifter före och mellan kursdagarna. Både i form av korta texter till läsning och uppdrag. En rimlig tidsinvestering är 3 timmar före kursstart och upp till 6 timmar mellan kursdagarna. 
Kurslitteratur ingår i form av pdf-dokument och utskrift.
Kursledaren: Frans Kocken, seniorkonsult och leg psykolog. Är sedan 2008 utbildare av småföretagare, bl.a inom landsbygdsprogrammet i Skåne och har författat ett tiotal webbartiklar om ledarskap för småföretagare som har publicerats på Länsstyrelsen Skånes kompetenssidor för landsbygdsutveckling. Som kursledare är Frans bland annat mycket uppskattad för sitt sätt att få reda i komplexa frågor och få i gång ett inspirerande utbyte kring aktuella ämnen som berör. Äger och driver Smiling Mountain AB. Kontaktinfo, resurser & nyhetsbrev: Nal.smilingmountain.se 
Vad tidigare deltagare säger: 
"Bra omväxling mellan föreläsning och interaktion föreläsare/deltagare emellan." 
"Tipsen och lärdomarna om samtal var en aha-upplevelse."
"Vi fick många konkreta och nyttiga verktyg. Bl.a "att lösa nyckelproblem"."
"Det blev ett mycket bra "helhetsgrepp" på ledarskap, mycket information, övningarna och utbytet med de andra deltagarna var bra."
"Det vi fick är mycket användbart i vardagen (Verktygslåda)."
"Jag kommer att utvecklas som person och som ledare."
"Mötet med helt nya personer och områden - mycket bra och inspirerande!"
"Vi är inte ensamma, andra företag har samma problem, oavsett bransch!"