Medlemskap Cykelköket Malmö 2019

Arrangör Cykelköket
Plats Stapelbäddsgatan 3 211 75, Malmö
Medlem
100 kr
Stödmedlem
500 kr

Medlem: Du stöttar Cykelköket med 100 kr/ år ,vilket vi blir jätteglada för! Du får även tillgång till vår verkstad under medlemsöppet, varje onsdag mellan kl 17 - 21.

Member: You support Cykelköket with 100 kr/ year, which makes us happy! You also get access to our workshop during members nights every Wednesday 17 - 21.


Stödmedlem: Du älskar Cykelköket och stöttar med 500 kr/ år, vilket vi blir jätteglada för! Som tack kommer du cykla omkring med ett par unika Cykelköksstrumpor, fritt välja en utav våra kvällskurser och få tillgång till vår verkstad under medlemsöppet, onsdag mellan kl 17 - 21.

Supportmember: You love Cykelköket and support us with 500 kr/ year, which makes us super happy! As a thanks you get our unique Cykelköks-socks that you will be able to bike around with, chooses one of our course nights and of course you will have access to our workshop during members night every Wednesday 17 - 21.