Utveckla din Självkännedom - prova-på kurs med potential

Arrangör Stiftelsen PsykosyntesAkademin
Tid 2019-05-21 13:3019:00
Plats Tengdahlsgatan 32, 2tr, Stockholm
Privat
900 kr
Småföretag
1125 kr
Storföretag
1500 kr


För dig som är litet nyfiken på psykosyntes har vi skräddarsytt en halvdags prova-på kurs i fördjupad självkännedom.

Prova-på kursen är i huvudsak upplevelsebaserad men det finns utrymme för såväl teori och övningar, som upplevelser och samtal. Du blir överraskad över hur mycket du kan komma i kontakt med och vilka nya insikter du får med dig efter bara en halvdag!

Du kommer att påbörja ett utforskande där du, med hjälp psykosyntesens teorier och metoder, börjar bekanta dig med några av dina livsmönster och hur du förhåller dig till andra. Genom djupare möten och samtal får du med hjälp av psykosyntesens stödjande förhållningssätt inblick i vad som eventuellt begränsar dig, och du kan få inspiration att ta nya steg mot att förverkliga din potential.

_____________________________________________________________________

Kursledare är Angelika Dilschmann, erfaren terapeut, handledare och en av huvudlärarna vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin där hon bland annat är lärare på grundkursen ”Essentials®”. Hon leder också ”Relationsgrupper” under den tvååriga grundutbildningen. Angelika diplomerades som psykosyntesterapeut PSA® 1999 och har sedan dess arbetat både som terapeut med egna klienter och som lärare och handledare vid PsykosyntsAkademin. Hon har dessutom mångårig erfarenhet av konsultverksamhet och har publicerat flertalet böcker.

Assisterande kursledare är Ann Marie Lamb, erfaren coach, terapeut, ledar- och grupputvecklare från näringslivet. Ann Marie har designat och genomfört ett otal kurser och utvecklingsprogram, både inom bank- och finans och i egen verksamhet. Ann Marie diplomerades som psykosyntesterapeut PSA® år 2014 och är sedan 2016 även rektor vid PsykosyntesAkademin. Hon är dessutom en flitig bloggare på Psykosyntesbloggen.

_____________________________________________________________________

Upplägg:
Max 10-12 kursdeltagare och kursen går mellan 13.30-19.00 en vardag, inklusive kortare pauser. Frukt och fika med smörgås ingår.

Tid och plats:
12 mars 2019 13.30-19.00
21 maj 2019 13.30-19.00
Stiftelsen PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32, 2tr, Stockholm

Mer information följer när anmälan är mottagen och kursavgift betald. Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Kursavgift:
900 kr (inkl moms privatbetalande)
900 kr (exkl moms för fåmansföretag)
1 200 kr (exkl moms för storföretag) Anmälan och mer information:
(Länken till Simplesignup)

Senast två veckor innan kursstart vill vi ha din anmälan. Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan person. Vid för få anmälningar, förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen, varvid hela kursavgiften återbetalas. 

Referens:
”Vi behöver ta reda på vad som begränsar oss. Där kan psykosyntes bidra med användbara verktyg”
/Magnus Järnefors, deltagare på tvådagarskursen i Självkännedom våren 2012.

Välkommen med din ansökan!
Stiftelsen PsykosyntesAkademin