Hantering av persondata

Maj 2018
Uppdaterad Februari 2021 - Dataskyddsinspektionen ersätts med Integritetsskyddsmyndigheten.


Datan ägs av arrangören och lagras av Simple Signup AB på uppdrag av arrangören. Datan sparas med medgivande som rättslig grund. Arrangören ansvarar för datan. Arrangören har åtagit sig att bara använda datan för det evenemang du bokar till och relaterade händelser. Simple Signup tar inget ansvar arrangörens hantering av data.

Simple Signup använder, på uppdrag av arrangören, e-post och eventuellt telefonnummer för att färdigställa din bokning. Denna data delas med tredje part (tex för att skicka bekräftelsemail och SMS-bekräftelser eller tillhandahålla betalalternativ om du ska betala för din bokning, eller lagra historik om att du accepterat cookies). Utöver detta använder inte Simple Signup din persondata. Data lagras inom EU/EES. Datan kan bearbetas utan för EU/EES om det finns laglig grund för detta i gällande dataskyddslagstiftning, tex genom EU-domstolens modellklausuler eller adekvat skyddsnivå.

 

Om du vill veta vilken persondata som finns sparad eller ändra sparad persondata har du rätt till det. Du har även rätt att radera persondata om det inte strider mot gällande lagstiftning. (Exempelvis kan bokföringslagen hindra radering av uppgifter om köpare vid ingångna köp.) Vid frågor om din data kontakta arrangören via de kontaktuppgifter som finns på ditt bokningskvitto. Om du anser att arrangören eller Simple Signup har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.