Allmänt

Simple Signup är ombud för den ansvariga arrangören och förmedlar anmälningar/biljetter/platser/medlemskap och dylikt för arrangörens räkning via www.simplesignup.se. Simple Signup tillhandahåller endast den tekniska distributionen av anmälningar och tar inget ansvar för arrangörers åtaganden, evenemangs genomförande, eller kvalitén på genomförda evenemang. Som köpare är Du ansvarig att kontrollera den information om evenemanget som arrangören tillhandahåller. Simple Signup tar inget ansvar för information som arrangören tillhandahåller på www.simplesignup.se. Alla frågor angående evenemang hänvisas till arrangören. 

Som köpare är jag införstådd med ovanstående. Genom att acceptera dessa villkor och genomföra köp förbinder jag mig att aldrig rikta några krav gentemot Simple Signup gällande det evenemang jag gör en bokning till.

Simple Signup ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår pga tekniska problem som förhindrar eller försvårar användandet av www.simplesignup.se.

Villkor för köp

Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning har skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är flyttat eller inställt. Om ett arrangemang ställs in bör Du omgående kontakta ansvarig arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/platser/biljetter. Vid inställt arrangemang återbetalas inte service- och administrationsavgifter.

Om du väljer att betala via faktura är du som kund bunden till köpet, oavsett om du deltar på evenemanget eller ej. En bokning med fakturabetalning är dock inte giltig/konfirmerad innan fakturan är betald. Arrangören har således rätt att makulera obetalda bokningar innan evenemanget.

Leverans

Det bokningsnummer Du får efter avslutat köp/bokning är bevis på Din betalning/bokning. Spara detta bokningsnummer och ta med det till evenemanget. Inga fysiska biljetter, kvitton eller bekräftelser kommer att skickas ut.

Avgifter

En bokningsavgift kan tillkomma på vissa bokningar. Eventuell bokningsavgift specificeras alltid innan betalning sker.

Hantering av personuppgifter

För att kunna hantera ditt köp/boking behöver Simple Signup ditt namn, e-post och telefonnummer. Vissa arrangörer efterfrågar mer information än detta, Simple Signup samlar då in ytterligare information samt gör denna tillgänglig för arrangören. Simple Signup förbehåller sig rätten att, på uppdrag av arrangören, lagra de uppgifter som lämnas via www.simplesignup.se. Simple Signup lämnar aldrig ut personlig information till någon annan än arrangören. Simple Signup ansvarar inte för arrangörers hantering av personuppgifter. Simple Signup kan komma att kontakta dig i ärenden gällande bokningstjänsten.

I och med godkännandet av dessa villkor lämnar Du ditt godkännande till att Simple Signup lagrar Dina personuppgifter och behandlar dessa uppgifter för de ändamål som angetts ovan.

Brott mot köpvillkoren

Simple Signup förebehåller sig rätten att makulera dina anmälningar/biljetter/platser, om Du missbrukar tjänsten, använder falska identitetsuppgifter, eller bryter mot eller försöker kringgå köpvillkoren. I dessa fall återbetalas inte service- och administrationsavgifter.