Show me your Craft: Workshops på Nääs

Arrangör Konsthantverkscentrum
Tid 2017-05-27 09:00
Plats Nääs Konsthantverk, Nääs Slott, Floda, vid E20 30 km öster om Göteborg., goth...
Workshop Cyano-Print
 
Workshop Minatyrer
 

Unika WORKSHOPS med två engelska konsthantverkare/konstnärer från norra England. Dessa workshops ingår i utställningen Show Me Your Craft på Nääs Konsthantverk. Show Me Your Craft är en samlingsutställning med konsthantverkare/konstnärer från norra England och Västra Götaland.


ANGELA CHALMERS - Cyano-Print en fotografisk teknik

SERENA PARTRIDGE - Textil konst i miniatyr 

Läs mer om respektive workshop nedan.


--


ANGELA CHALMERS

Cyanotype Concertina Bok-Workshop

Cyanotype-Workshopen erbjuder en introduktion till en av de tidigaste fotografiska processerna från 1800-talets mitt. Cyanotypsavtryck uppfanns 1842 och är karakteristisk för sina mustiga preussiska blåtoner. Processen innebär att objekt samt ytor behandlas av kemikalier och sedan utsätts för naturligt solljus, detta kallas ibland som ”soltryck”.

Deltagarna kommer att lära sig hur man gör cyanotypfotogram som kommer att omvandlas till en Concertina Bok (Konsertbok). Alla uppmuntras att ta med föremål att arbeta med som blommor, löv, gräs eller spets, trådar, knappar och pärlor.

Denna workshop är för professionella konstnärer och konst/designstudenter. Workshopen kommer att vara på engelska.

Workshopen varar i 3 timmar. KL 14-17SERENA PARTRIDGE

Workshop. Textil konst i miniatyr.


Tillverka ett par småskaliga skor eller handskar med ett urval av intressanta papper, tyger och små detaljer. Serena guidar och visar sin inspiration, konstruktionsteknik och en rad dekorativa detaljer. Deltagare kan ta med egna specialpapper, tyger, kläder, vykort, lådor, fina saxar, nålar, trådar etc.

Denna workshop är för professionella konstnärer och konst/designstudenter. Workshopen kommer att vara på engelska. Workshopen varar i 3 timmar. KL 09.30-12.30


--


In English


ANGELA CHALMERS

Cyanotype Concertina Book Workshop


The cyanotype workshop offers an introduction to one of the earliest 19thcentury photographic processes. Cyanotype prints were invented in 1842 and are distinctive for their rich Prussian blue tones. They are traditionally exposed using sunlight and are sometimes referred to as ‘sun prints’.

Participants will learn how to make cyanotype photograms that will be transformed into a concertina book. Everyone is encouraged to bring along objects to work with, such as flowers, leaves, grass or lace, threads, buttons and beads.

This workshop is for professional artists and art/design students. The workshop will be in English. Duration 3 hours.


SERENA PARTRIDGE

Workshop in miniature art. Make a pair of small-scale shoes or gloves using an assortment of interesting papers, fabrics and tiny trims. 

Serena will show participants her inspiration, construction techniques and a range of decorative details. 

Participants may wish to bring along their own special papers, fabrics, trims, postcards/ephemera, boxes, fine scissors, needles, threads etc.

This workshop is for professional artists and art/design students. The workshop will be in English. Duration 3 hours.

 


 

--

Med reservation för ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ett urval av deltagare.

Dessa workshops är gratis men uteblir du så faktureras du en kostnad på 750:- + moms