Stödmedlemskap

Klubb Täby Flyers
Stödmedlemskap 2016
50 kr
Föräldramedlemskap 2016
200 kr

Jag vill visa mitt stöd för
Täby Flyers
och blir därför medlem!


Har man barn som spelar i något av Täby Flyers lag skall man välja Föräldramedlemskap.
Personnummer behöver anges på nästa sida för korrekt registrering av medlemmar för verksamhetsstöd. Föreningen kommer inte använda personnummer på något annat sätt.