Fördjupande litterär fortbildning

Arrangör FamilyLab Ulrika Kragell
Tid 2024-02-24 19:002024-03-02 19:00
Plats Zoom
12500
 

Inbjudan till Litterär Fortbildning för FamilyLab Föräldracoacher och Familjehandledare


Kära föräldracoacher och familjehandledare,


Vi är glada att kunna bjuda in er till en unik och fördjupande litterär fortbildning under ledning av Ulrika Kragell. Denna nio månaders utbildning är en möjlighet att tillsammans utforska och reflektera kring elva betydelsefulla böcker som alla rör temat familjedynamik, barns kompetens och föräldraskapets utmaningar och möjligheter.


Varje möte kommer att vara 2,5 timmar långt, där Ulrika kommer att vägleda oss genom föreläsningar och stimulera till tankeväckande gruppdiskussioner. Syftet är att ge er en djupare förståelse och nya perspektiv som kan berika ert arbete med familjer och barn. Mellan modulerna kommer ni att ha möjlighet att fördjupa er i böckerna, vilket ger utrymme för reflektion och tillämpning av de nya insikterna i ert praktiska arbete.


Böckerna som ingår i kurslitteraturen är skrivna av den välrenommerade danske familjeterapeuten Jesper Juul samt andra framstående författare. Dessa verk kommer att ge oss en bred och varierad förståelse för familjelivet, barns utveckling, och hur vi som vuxna kan skapa en mer harmonisk och förstående relation till de barn vi arbetar med.


Här är en detaljerad översikt över de böcker som kommer att ingå i fortbildningen, samt några exempel på fokusområden för varje träff:


Böcker:

 • Ditt kompetenta barn: På väg mot nya värderingar för familjen av Jesper Juul
 • Din kompetenta familj av Jesper Juul
 • Livet i familjen: Om det viktiga samspelet av Jesper Juul
 • Här är jag! Vem är du?: Om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn av Jesper Juul
 • Konsten att säga nej med gott samvete av Jesper Juul
 • Relationskompetens i pedagogernas värld av Jesper Juul, Helle Jensen
 • Bonusföräldrar: Möjligheter och fallgropar av Jesper Juul
 • Men fatta då!: Tonåringar i familjen av Jesper Juul
 • Det Livsviktiga Ledarskapet av Jesper Juul
 • Aggression, Mobbning, Skilsmässa, Empati av Jesper Juul
 • Empati: Det som håller samman världen av Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg

Fokusområden för varje träff:


Del ett: Ditt kompetenta barn

 • Nya perspektiv på barnuppfostran och familjevärderingar
 • Barns kompetens och autonomi


Del två : Din kompetenta familj

 • Familjedynamik och konflikthantering
 • Anpassning av föräldraskapet till individuella familjebehov


Del tre : Livet i familjen

 • Hantering av vardagliga utmaningar inom familjen
 • Vikten av balans i familjerelationer


Del fyra: Här är jag! Vem är du?

 • Gränssättning och respekt i relationen mellan vuxna och barn
 • Kommunikation och närvaro


Del fem: Konsten att säga nej

 • Att sätta gränser med empati och självrespekt
 • Balansen mellan ja och nej i föräldraskapet


Del sex: Relationskompetens i pedagogernas värld

 • Vikten av relationskompetens i skola och förskola
 • Från lydnadskultur till samspel baserat på ansvar


Del sju Bonusföräldrar

 • Utmaningar och möjligheter i bonusfamiljer
 • Att navigera roller och relationer i nya familjekonstellationer


Del åtta: Men fatta då!

 • Förändrade föräldraroller under tonåren
 • Att stödja tonåringars självständighet


Del nio: Det Livsviktiga Ledarskapet

 • Föräldraledarskap i modern tid
 • Vikten av närvaro och medvetenhet


Del tio: Aggression, Mobbning, Skilsmässa, Empati

 • Hantering av aggression och mobbning
 • Navigering genom familjeändringar som skilsmässa


Del 11: Empati: Det som håller samman världen

 • Empatins roll i personliga och professionella relationer
 • Praktiska vägar till ökad empati och förståelse


Dessa träffar är utformade för att erbjuda en djupgående utforskning av varje boks huvudteman och hur dessa kan tillämpas i praktiskt arbete med familjer och barn. Genom föreläsningar och gruppdiskussioner kommer deltagarna att få möjlighet att reflektera över och utveckla sina egna insikter och tillvägagångssätt.


Vi ser fram emot att tillsammans med er utforska dessa värdefulla resurser, dela erfarenheter och växa både professionellt och personligt. Denna fortbildning är inte bara en möjlighet att utveckla ert yrkeskunnande, utan också en chans att fördjupa era egna insikter om livet i familjen och de relationer vi bygger med barn och ungdomar.

Anmälan är nu öppen, och vi välkomnar er att säkra er plats för denna spännande resa i lärande och personlig utveckling.


Med vänliga hälsningar, Ulrika Kragell och Åsa Schill