Temautbildning med olika inriktningar

Arrangör Pedagogiska hörselvården
Tid 2023-12-05 09:302030-12-31 08:51
Plats Pedagogiska hörselvården, Luleå
Temautbildning med olika inriktningar
 

Temautbildning med olika inriktningar

Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar med hörselnedsättning.
Temat kan handla om,
-Tal, språk och kommunikation,teknik
- CI
- Atresi,
information om skolfrågor,personer med hörselnedsättning eller föräldrar som berättar om sina erfarenheter etc.
En familjeträff med barn och föräldrar i olika åldrar kan anordnas i syfte att ska får träffa varandra och skapa nätverk.
Vem från hörselvården som medverkar beror på temat för dagen.