Etiskt företagande - en dialogworkshop

Arrangör Nyföretagarcenter Syd & Sommarliv
Tid 2023-06-16 09:0015:00
Plats Vinstorpsskolan
Etiskt företagande kl 9:30-11:00
 
Etiskt företagande kl 11:00-12:30
 
Etiskt företagande kl 13:30-15:00
 

Etiskt företagande - en dialogworkshop
Dagens företagande bygger på vinnare och förlorare - konkurrens. Hur kan vi skapa ett bättre system än det rådande - ett bäst-för-världen-företagande?

I dialog utforskar vi tillsammans hur vi kan skapa ett företagande som inte sker på onödig bekostnad av annat och andra.

Det finns tre möjligheter under dagen att vara med i workshopen: 9.30-11 och 11-12.30 samt 13.30-15. Välj den tid som passar i bokningen.

Facilitatorer: Daniel Nordström och Adam Taki

BakgrundI antagandet om att "konkurrens krävs för att utveckla verksamheter och samhälle" byggs både ett oetiskt tävlande in och risken för korruption. Har vi råd att ha förlorare i en hållbar värld? Summan av allt räknas och blir större när alla kan "vinna". Ett gemensamt syfte som är större än oss ger möjlighet för alla att vinna och bidra - ett "tillsammans" som huvudregel och "konkurrens" som undantag. Globala målen är ett sådant syfte. 

Dialogworkshop
Vi inleder med att lyssna in på ett panelsamtal kring etiskt företagande för att sedan i mindre grupper utforska ett bäst-för-världen-företagande.

Hur kan vi sporra entreprenörsanda och företagande utan tävling? Vilka principer behövs för att få ett sådant företagande tillstånd? Vilka resultat skulle ett sådant företagande innebära? Vilken potential ligger i ett sådant förhållningssätt och arbetssätt?

Tillsammans
I sommar gör 30-talet unga entreprenörer i Kävlinge och Lomma sin passion till sin profession. I entreprenörsprogrammet Sommarliv arbetar de tillsammans för att skapa hållbara affärsidéer. Denna workshop är en del av programmet och du träffar ungdomarna som en bonus i denna workshop!

Syftet med Sommarliv är att möjliggöra kopplingen mellan ungas idéer, engagemang och lärande och arbetsliv/näringsliv. En plattform för att tillvarata de ungas engagemang och skapa en win-win situation mellan framtida och nuvarande entreprenörer, företag och föreningar.

Workshopen är ett samarrangemang mellan Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd, Sommarliv, Kävlinge kommun och Lomma kommun.