Mitt företags kreativa uttryck - kreativ workshop

Arrangör Nyföretagarcenter Syd & Sommarliv
Tid 2023-06-16 09:3015:00
Plats Vinstorpsskolan, Lomma
Mitt företags kreativa uttryck kl 9:30-11:00
 
Mitt företags kreativa uttryck kl 11:00-12:30
 
Mitt företags kreativa uttryck kl 13:30-15:00
 

Att hitta uttryck och ta Passion till Profession
Som entreprenör och företagare gäller det att kunna formulera sin affärsidé i ord och bild - att berätta berättelsen om produkten och tjänsten likväl som om företaget och företagaren.

Det finns tre möjligheter under dagen att vara med i workshopen: 9.30-11 och 11-12.30 samt 13.30-15. Välj den tid som passar i bokningen.

Facilitatorer: Janeth Andersson och Eva Malmström

Samskapande konst
Vi arbetar i workshopen med att ge visuella uttryck till våra affärsidéer och skapar grunden för idéernas formspråk, färgsättning och logotyp. I workshopen målas en gemensam kanvas som utgör bas för respektive entreprenörs uttryck.

Tillsammans
I sommar gör 30-talet unga entreprenörer i Kävlinge och Lomma sin passion till sin profession. I entreprenörsprogrammet Sommarliv arbetar de tillsammans för att skapa hållbara affärsidéer. Denna workshop är en del av programmet och du träffar ungdomarna som en bonus i denna workshop!

Syftet med Sommarliv är att möjliggöra kopplingen mellan ungas idéer, engagemang och lärande och arbetsliv/näringsliv. En plattform för att tillvarata de ungas engagemang och skapa en win-win situation mellan framtida och nuvarande entreprenörer, företag och föreningar.

Workshopen är ett samarrangemang mellan Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd, Sommarliv, Kävlinge kommun och Lomma kommun.