Nysam Barn- och ungdomsmedicin vårmöte 2023

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2023-03-20 10:0016:00
Plats Nysams lokaler, Drottninggatan 97, Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda


09.30 Fika


10.00 Mötesstart - välkomna


Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter presenterar aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete


Statusuppdatering digital rapport

Presentation av förbättringar och förändringar i årets digitala rapport på basis av tidigare återkoppling


Analys av årets data med fokus på trender och tendenser

Frågeställningar att förbereda och reflektera kring skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet.


Analys av årets data med fokus på förbättrings-potentialer

Frågeställningar att förbereda och reflektera kring skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet.


Vad ligger runt hörnet?

Hur kan vi möta framtida demografiska förändringar, ekonomiska utmaningar och ta tillvara tekniska landvinningar


Uppsummerande diskussion

Datum och tema för höstmötet och avslut