Forskningsfrukost med Håkan Jönson och Tove Harnett

Arrangör FoU Helsingborg
Tid 2023-02-03 07:4509:30
Plats Trappan HBG Works, Drottninggatan 14 vån 3, Helsingborg
Forskningsfrukost 3 feb
 

Vård- och omsorgssystemets navigatörer:
hur brukare förstår, förhandlar och koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag

Forskning om äldreomsorg har under lång tid dominerats av omsorgsgivarens perspektiv, med utgångspunkt i villkor och erfarenheter hos de som ger omsorg. Detta trots att omsorgen beskrivs som personcentrerad. Håkan Jönson och Tove Harnett har i sin forskning studerat äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv där de visar hur de äldre blir högst aktiva navigatörer som koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag för att den ska fungera optimalt. I sina studier bidrar de med unik kunskap om de äldre som aktiva brukare i omsorgssystemet. Denna kunskap har potential att förbättra både den teoretiska förståelsen och det praktiska utförandet av äldreomsorgens praktik.

Föredraget baseras på forskning som finansierats av Helsingborgs stad via Kompetensfonden, samt av Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Håkan Jönson är professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning handlar om äldreomsorg, äldres sociala problem och ålderism. För närvarande är han intresserad av hur äldre förstår och hanterar omsorg och andra samhälleliga hjälpinsatser som delar av sin vardag.

Tove Harnett är docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar bland annat om äldreomsorg och om att åldras med missbruk. Hon har även forskat om hur hög ålder kan utgöra både hinder och företräde till olika stödinsatser. 

Föreläsningen börjar kl 8:15. Frukost och mingel från kl 7:45. 

Frukosten arrangeras i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen.