Varmt välkomna på tioårsjubileet för Näringslivskoden och mutbrottslagstiftningen!

Arrangör Institutet Mot Mutor
Tid 2022-10-25 07:4509:30
Plats Stockholms Handelskammare, Regeringsgatan 29, Stockholm
Standardbiljett
 

I år är det tio år sedan Näringslivskoden togs fram i samband med den nuvarande svenska mutbrottslagstiftningen. Hur var lägesbilden när Näringslivskoden lanserades 2012 och hur har Koden reviderats genom åren för att möta en förändrad kravbild?

Även om mycket har hänt på antikorruptionsområdet har vi ett decennium senare fortfarande ingen praxis avseende våra senaste mutbrottsbestämmelser; vårdslös finansiering av mutbrott och handel med inflytande. Sverige är alltjämt föremål för kritik som pekar på avsaknad av tillräckliga åtgärder för att motverka internationell korruption, en bild som förstärkts av att svenska bolag ingått överenskommelser om miljardböter utomlands samtidigt som det rapporterats om friande domar i Sverige. Vad kommer de närmsta tio åren kännetecknas av?

För att uppmärksamma tioårsjubileet anordnar IMM ett frukostseminarium den 25 oktober.
Deltagarna kommer ge oss en tillbakablick till 2012 och framtidsspaningar på hur antikorruptionsarbetet kommer se ut år 2032.

Deltagare i seminariet är Martin Bresman, ny Chefsåklagare för Riksenheten mot korruption, Fredrik Wersäll, Ordförande för IMM, f.d. hovrättspresident, justitieråd och riksåklagare, samt Hanna van der Put, Head of Compliance vid NCC Group.

Seminariet modereras av Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare för IMM.

Seminariet hålls den 25 oktober, kl. 08.15-09.30, i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29, Stockholm. Frukost serveras från 07.45. Seminariet kommer livesändas.

Varmt välkomna!