Solstrålemöte

Arrangör GodaHus
Tid 2022-10-21 13:0015:00
Plats Solhybrid Sandvägen 18, Växjö
Solstrålemöte
 

Nya elregler och undantag som har ändrats/tillkommit under 2022
Genomgång av de nya reglerna som trädde i kraft den 1/7. Bland annat definitionen av mikroproducent.
Regelundantaget att ”dela el” vad är det? Nytt sedan den 1/1 - 22.