Anmälan till validering steg 1

Arrangör Måltidschef
Plats Eget kök eller på grund av samordningsbehov annat kök inom avdelningen, Trell...
Anmälan till validering steg 1
 

Vi lämnar nu tiden med mottagningskök bakom oss i en allt raskare takt och fortsätter resan mot att nå målen i vår mat- och måltidspolicy. Kockkompetensen behövs i allt fler tillagningskök. Vi kommer nu genomföra den sista möjligheten att på arbetsgivarens bekostnad genomföra validering. Allt ska vara klart den 10 juni så du ska ha möjlighet att ta emot validerare under denna tid. 

Så här går det till I korthet:

Valideringen är uppbyggd i två moment

Den som validerar någons kompetenser är en yrkesbedömare/ validerare och vår utbildare är certifierad av UHR i att få validera kockar.


Teoretisk dialog (Fas 1)
Dialogen tar mellan 2 till 4 timmar. Här får den som ska valideras föra en dialog med en yrkesbedömare. Här kartläggs befintlig kompetens, erfarenhet och konkreta kunskaper i dialog med stöd av bedömningskriterier. Därefter ska en yrkesbedömare bedöma om den som ska valideras kvalificerar för att gå vidare till nästa steg.

Om inte, ges rekommendationer på komplettering ex. genom kurs. Denna ingår ej utan vi står för fas 1 och ev 2.

Efter detta får jag som chef en sammanställning och gör ett ett urval.

 

Efter att fas 1 är färdig går man eventuellt vidare till:

Praktisk bedömning på arbetsplats (fas 2)
Denna del av bedömningen baserar på praktiska färdigheter. Här får den som ska valideras visa sina kunskaper i produktion på en arbetsplats, en restaurang eller på ett hotell. Detta moment tar mellan 2-10 dagar beroende på erfarenhet och kompetens.

Vi tar nu in din intresseanmälan. Vi önskar att du som arbetar som kock idag eller ser att du i framtiden kan och vill axla det ansvaret inom måltidsavdelningen i Trelleborg anmäler sig. Var snäll fyll allt så noga som möjligt och har du någon fråga kontaktar du Stina eller Lotta.