Grundutbildning i Agenda 2030 och hållbarhetsintegrering.

Arrangör Region Norrbotten
Plats Digitalt via Teams. Länk mailas. , Online
Utbildning 13 september 2022, kl.10-12
 

Stöd i hållbarhetsintegrering för aktörer i Norrbotten som är i
idéfasen av projekt

Region Norrbotten erbjuder stöd i hållbarhetsintegrering för projektaktörer. Centralt är Agenda 2030 och de tre dimensionerna av hållbarhet - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Erbjudandet vänder sig till aktörer som är i idéfasen av utvecklingsprojekt som syftar till att genomföra Norrbottens regionala utvecklingsstrategi, Norrbottens smart specialiseringsstrategi och struktur­fonderna 2021-2027. Utbildare är Lena Aune, med lång erfarenhet inom hållbar regional utveckling.

Här kan du anmäla dig till: 

Grundutbildning i hållbarhetsintegrering.

Samma utbildning kommer att hållas digitalt vid fyra tillfällen, kl. 10-12.

·         26 januari 2022 (sista anmälningsdag 24 januari)

·         16 februari 2022 (sista anmälningsdag 14 februari)

·         2 mars 2022 (sista anmälningsdag 28 februari) 

·         13 september 2022 (sista anmälningsdag 11 september) 


Deltagandet är kostnadsfritt och finansieras av Tillväxtverket och Region Norrbotten via regeringsuppdraget Vägar till hållbar regional utveckling.

Vill du veta mer kontakta Greta Isaksson, greta.isaksson@norrbotten.se, 0920-28 46 19.