Klimatkrisen slår mot oss alla - hur kan vi minska risken för katastrofer?

Arrangör Stockholms FN-förening
Tid 2021-10-19 12:1513:15
Plats Zoom
Klimatkrisen slår mot oss alla - hur kan vi minska risken för katastrofer?
 

Jordbävningar, orkaner och bränder har länge varit en del av människors vardag i stora delar av världen. På senare tid har även Europa drabbats av förödande naturkatastrofer. Sommaren 2018 härjade stora skogsbränder i Mellansverige, och i år har Europa präglats av stora översvämningar, framförallt Tyskland och Belgien. Enligt IPCC:s senaste rapport kommer liknande naturkatastrofer bli allt vanligare i framtiden till följd av klimatförändringarna. Kommer vi att behöva leva med att ständigt skydda oss från klimatet, och är vi i så fall tillräckligt rustade för att hantera riskerna? Sendairamverket som antogs av FN år 2015 ger oss verktyg för att förstå och agera mot katastrofrisken.


Föreläsaren Ricardo Mena har arbetat länge på FN:s organ för katastrofriskredcuering (UNDRR) och har gedigen erfarenhet av förebyggande arbete i länder som ofta drabbas av naturkatastrofer. 

Föreläsningen ges på engelska.