Panelsamtal – De osynliga kvinnonormerna

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2021-10-29 08:0010:00
Plats Unga Magasinet, Sundsvall
De osynliga kvinnonormerna - Panelsamtal
 

Vi vill fortsätta belysa de osynliga kvinnonormerna genom ett panelsamtal och efterföljande samtal i mindre grupper för publiken.


Frågor som panelen kommer att diskutera kring är bland annat dessa. Vad finns det för strukturer i samhället som tvingar tjejer och kvinnor att göra på ett visst sätt? Vilka omedvetna och till synes oskyldiga handlingar blir en del i att upprätthålla könsstrukturerna och könsmaktsordningen i samhället?

Genom att synliggöra detta kan tjejer och kvinnor ta tillbaka makten, med små och stora steg skapas egenmakt. För dem som definierar sig som män kan insikten om dessa mer eller mindre synliga normer vara ett stöd i det förändringsarbete som vi alla måste vara en del av. Genom insikt, självinsikt och kunskap kommer möjligheten till förändring.

Moderator
Tina Wilhelmsson, visartist med ett engagerande scenspråk som medel för att skapa ett mer jämlikt samhälle och med en magisterexamen i politik.

Paneldeltagare:
  • Anna Olofsson, utbildad journalist, egen företagare och normförflyttare
  • Linn Törnlund, verksamhetsansvarig för Tjejjouren Skogsrå
  • Sarah Abdullah, normbrytare i vardagen
  • Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västernorrland
  • Malin Håkansson, tidigare aktiv i kvinnojouren och utbildad i genusperspektiv

Fri entré men anmälan krävs!
Begränsat antal plaster.
OBS! Kan endast upplevas på plats. 
Sista anmälningsdag 26 oktober

Från kl 07:45 serveras kaffe eller te och en enkel ostsmörgås för dig bokar det i anmälan. 
OBS! Programmet startar klockan 08:00!

Kontakt
Helen Otterström
helen.otterstrom@sundsvall.se
070-339 88 77