Workshop - samverkan för utveckling av kustnära destinationer i Västernorrland

Arrangör Projektgruppen för Juniskärs Väl
Tid 2021-10-18 15:0018:00
Plats Stenstan Visitor Center, Stadshuset i Sundsvall, Sundsvall
Standardbiljett