KALIX LÖJROM WORKSHOP

Arrangör Kalix Kommun
Tid 2021-10-20 09:0017:00
Plats Folkets Hus Kalix
Bokning Workshop
 

MER INFO KOMMER I MAIL!


Nu har vi ett halvår på oss att göra något riktigt bra kring Kalix Löjrom och besöksnäringen och jag tror och hoppas att vi kommer att lyckas ta Kalix Löjromsupplevelser och produkter till nya nivåer tillsammans.

Tror och hoppas du också det?

Välkommen på Workshop!
När: 20 okt 2021 på Folkets Hus i Kalix. 
Kl: 9-17
Anmälan:

INFO om projektet:

Ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket och Kalix Kommun har inletts i Kalix för att använda produkter med skyddade EU-beteckning i destinations- och utvecklingsarbetet. Resultatet ska visa exempel på hur svenska matprodukter kan utgöra grunden för turistiska koncept och bidra till ekonomisk utveckling på destinationen. I Sverige har dessa skyddsbeteckningar ännu inte utnyttjat sin fulla potential i besöksnäringen.

EU har tilldelat Kalix Löjrom det starkaste livsmedelsskyddet - Skyddad Ursprungsbeteckning. Det innebär att ”produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod”.

Både råvaror och produktion är till stor del beroende på områdets unika miljö. Miljön omfattar både naturliga faktorer och mänskliga traditioner knutna till området.

Det finns en stor potential för att använda Kalix Löjrom i marknadsföring och destinationsutveckling i besöksnärings sammanhang. Skyddet av produkten som är kopplade till ett geografiskt avgränsat område utgör en fantastisk USP för Kalix, det vill säga en resurs som ingen annan destination har.

Målet och syftet med projektet är att målet att skapa förståelse och samarbeten mellan hela kedjan: bla primärproducenter, förädlare, handlare, gastronomi och besöksnäring. Målet är vidare att skapa en plattform för samarbeten och tillsammans med er entreprenörer och företagare inom alla berörda näringar arbeta fram besöksnäringsprodukter och en gemensam värdegrund.