Ledarskapsutbildning hösten 2021

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2021-10-27 08:0012:00
Plats Plats meddelas, Ystad
Ledarskapsutbildning hösten 2021
 

Ledarskap nu och framåt
- Långsiktighet skapar hållbarhet 

• Utbildning i ledarskap
• 4 tillfällen, förmiddagar, 8.00 – 12.00

• Pris per deltagare 8000 kr ex moms

 

• Teori och praktik varvas 

• Delaktiga och aktiva deltagare 

• Grundas i erfarenhet från olika branscher och roller, utbildning och utövande 

• Genomförs av Ylva Schnorrenberger, INSE 

 

En utbildning för chefer och ledare med personalansvar, i fyra delar som ser på ledarskapet ur olika perspektiv bl a olika ledarskapstyper, framtidens ledarskap (vad händer efter pandemin), det egna ledarskapet, utmaningar inom ledarskapet, ledarskap i chefsrollen mm 

Utbildningen ska ge en grund för varje deltagare att tryggt navigera i sin ledarroll, både i att leda medarbetare och verksamhet framåt men även i att få verktyg för att agera och reagera när det är av behov, och då göra det korrekt. 

 

Ledarskap och jag som ledare     

  • Ledarskap och chefskap 

  • Rätt typ av ledarskap – vad avgör? 

  • Framtidens ledarskap 

  • Mitt ledarskap 

  • Kommunikation 

  • Medarbetarskap 

 

  • Långsiktighet skapar hållbarhet – bygg för framtiden 

·       Det professionella samtalet 

·       Kultur och värdegrund 

·       Att leda i förändring, att gå mot något nytt 

·       Hur bedöma vad som är bra eller mindre bra 

 

·       Bygga tillit 

·       Skapa motivation 

·       Följa upp 

·       Ta ansvar och ställa krav 

·       Utmana rätt 

·       Var förebild och visa vägen 
·       Att leda på distans 

·       Bra kunskap vid medarbetaransvar 

·       Hur hantera medarbetarsituationer korrekt, exempelvis ledigheter, medarbetare som inte fungerar, avslut av anställning mm

·       Kort om de lagar som är bra att känna till – teori omvandlat till praktik