Workshop - Livet mellan husen, Kronetorp

Arrangör Nyföretagarcenter Syd
Tid 2021-10-19 09:0013:00
Plats Burlövs kommunhus Kärleksgatan 6, Arlöv
Workshop 19/10
 

Workshop, Livet mellan husen - Kronetorp
Hur kan näringsliv och företagande aktivt bidra till helhet och hållbarhet i samhällsutveckling? I en halvdagsworkshop kl. 9-13 tar vi tillsammans hjälp av Open Space-metodik för att öka engagemang och delaktighet i samhället och samtidigt skapa affärsmöjligheter i en omställning. Fokus för workshopen är Kronetorpsstaden och Burlöv Centers utveckling med ny tågstation – hur vill vi att lokalsamhället ska se ut?

Huvudfrågeställning/Calling Question – hur kan näringsliv och företagande aktivt bidra till helhet och hållbarhet i samhällsutveckling?

Kring huvudfrågeställningen samskapar vi i ett öppet forum genom dialog och delaktighet. Vi arbetar tillsammans i en Open Space – en metodik som erbjuder ett delaktighetsskapande sätt att byta erfarenheter och genomföra utvecklings- och förändringsarbete. Samtalet drivs av allas engagemang och ansvarstagande, där alla ges möjlighet att bidra med egna idéer och frågeställningar.

Vi börjar med att gemensamt skapa agendan. Om du vill får du gärna förbereda dig genom att ta med dig dina egna frågor på temat och ett engagemang för att utforska dem tillsammans med andra. Med andra ord; Vi formulerar frågor och ger varandra utrymme att samtala, reflektera och skapa.

Varmt välkommen!

---

Livet mellan husen är en del av programmet Kickstart Skåne – Starta om, starta rätt! som tillhandahålls av Stiftelsen Nyföretagarcenter SydFöretagande kan inte längre ske på onödig bekostnad av andra och annat. Burlöv, Kävlinge och Malmö driver gemensamt program, möjliggjort av Region Skåne – Regional utveckling, för grön omställning, cirkulära affärsmodeller, samverkansplattformar och hållbara arbetssätt.

Kickstart Skånes fokus är att företagen aktivt bidrar till att både nå de globala målen och driva utvecklingen till ett hållbart samhälle och värld. Vi vill se företagen som en drivkraft för samhällsförändring mer långt större ansvar för det gemensamma än traditionellt genom att jobba med helhet i upplägg och genomförande.

Även företag och organisationer från andra kommuner är välkomna att ta del av innehållet!