Föreläsning om maskulint och feminint

Arrangör Bengt Renander
Tid 2021-10-26 18:3020:00
Plats Adolf Fredriks Kyrkogata 15 i Stockholm eller via Zoom, Stockholm
Föreläsning om maskulint och feminint på plats
400 kr
Föreläsning om maskulint och feminint via Zoom
300 kr

Föreläsning om maskulint och feminint

Den här föreläsningen ger en tydlig och användbar bild av hur du kan förstå din maskulina och feminina sida. Jag berättar om hur du kan använda den insikten till att skapa balans mellan görande och varande i ditt liv. Och inte minst - till att skapa attraktion och passion.

Kvällen avslutas med en frågestund.

OBS! Köpt biljett återlöses ej men kan fritt överlåtas till annan