Kopia av Högskolekurs i normkritik, HT-2019, 7.5 högskolepoäng

Arrangör Mångkulturellt centrum - MKC och Södertörns högskola - SH
Tid 2021-06-14 17:362021-06-21 17:36
Plats På MKC, Fittja gård. Värdshusv. 7, Norsborg, Stockholm
Högskolekurs i normkritik för pedagoger, Hösten 2019
 
VÄNTELISTA: Högskolekurs i normkritik för pedagoger, Hösten 2019
 

Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för yrkesverksamma i skolan. 7,5 högskolepoäng

Höstterminen 2019 - unikt för anställda inom Stockholms stads skolor. Anmälan sker genom att fylla i detta formulär.  

Anmälan:

När du registrerar din ansökan godkänner du att vi så småningom kommer att samla in ditt personnummer för att Södertörns högskola ska kunna registrera dig för kursen och vid examination kunna ge dig dina högskolepoäng.

Har du frågor kan du mejla MKC:s utbildningsteam och de ansvariga lärarna på kursen: utbildning@mkcentrum.se Skriv "högskolekursen" i ämnesraden.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte längre kan delta vill vi att du meddelar oss detta snarast så att någon annan kan ta din plats. 

Kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger har som mål att deltagarna utifrån en förankring i de mänskliga rättigheterna ska utveckla en normmedveten förståelse och praktik i relation till skolans verklighet och på så sätt kunna arbeta främjande för inkludering och trygghet. Kursen berör normer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen är erfarenhetsbaserad utifrån en modell som utvecklats för att ta tillvara på deltagarnas professionella erfarenhet och använda den som en pedagogisk resurs.

Kursen bygger på två sammanvävda spår. Det ena är att deltagarna utgår från situationer och dilemman som de själva upplevt i sin pedagogroll. Det andra spåret handlar om repertoarutvidgning. Tillsammans undersöks verktyg för att synliggöra och motarbeta begränsande normer. Det sistnämnda spåret tar avstamp i Mångkulturellt centrums metod Lås Upp som syftar till att stärka pedagoger att utmana istället för att reproducera begränsande normer. Både egen erfarenhet och nya metoder undersöks utifrån vetenskapliga teorier och forskning om bland annat normkritik, diskriminering, makt och språk.

Undervisningen är lagd på åtta heldagsträffar, vardagar kl. 9-16. Träffarna äger rum på Mångkulturellt centrum i Fittja.

Kursdatum för hösten 2019:

Dag 1: Tisdag 17 sept

Dag 2: Onsdag 25 september

Dag 3: Tors 10 okt

Dag 4: Ons 23 oktober

Dag 5: Tisdag 5 november

Dag 6: 12/13/14/15 november (datum kommer att bekräftas under sommaren)

Dag 7: Torsdag 28 november

Dag 8: Ons 11 december

Träffarna inkluderar föreläsningar, seminarier och interaktiva övningsmoment. Därutöver tillkommer eget arbete med läsning och skrivande. Det som examineras är aktivt deltagande och en skrivuppgift i essäform där deltagaren undersöker sin egen erfarenhet utifrån normkritiska perspektiv.

Målgruppen för kursen är lärare, skolledare, skolbibliotekarier och skolhälsovårdspersonal som verkar i högstadiet eller gymnasiet men även personal från grundskolans yngre år och förskolan välkomnas.

Undervisande lärare på kursen är Mångkulturellt Centrums utbildare Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat den normkritiska metoden Lås upp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. De har utformat och undervisat på denna kurs sedan starten 2016. De är också författarna bakom texten De normkritiska pedagogerna i mellanrummen i den nyutgivna antologin Normkritisk pedagogik – Perspektiv, utmaningar och möjligheter (red. Lotta Björkman & Janne Bromseth). Södertörns högskola representeras av Eva Schwarz och Jonna Lappalainen från Centrum för praktisk kunskap.

Eva Schwarz är filosof, docent i den praktiska kunskapens teori och föreståndare på Centum för praktisk kunskap. Hon har arbetat med lärarutbildningen på universitetet i Graz, Österrike och undervisat och forskat i bildningsteori, kunskapsteori och pedagogisk etik. På Södertörns högskola forskar och undervisar hon om små barns lärande och identitetsutveckling, kunskapsteori, etik, personbegreppet, reflektion och bildning samt på magisterprogrammet i praktisk kunskap. Hon leder också ett forskningsprojekt om bildningens gränser och möjligheter inom förskolepedagogiken.

Jonna Lappalainen är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori. Hon har tidigare forskat om bland annat universitetslärarnas praktiska yrkesutövning och hur denna har förändrats i takt med att styrdokumenten fått en allt större roll och blivit alltmer styrande för undervisningens utformning. Hon deltar just nu i forskningprojektet ”Kollektivets fronesis” som undersöker på vilket sätt praktisk kunskap kan vara kollektiv där filosofiska  undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” kombineras med en studie av hur lärare och poliser i Sverige och Tyskland förhåller sig till kollektivitet i sin yrkesutövning.

Gästföreläsare tillkommer.

Kursen ges i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskolaPilotkursen togs fram med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län, kursen under hösten 2019 finansieras av Stockholms stad som också erbjuder vikarieersättning.

"Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar."

"Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer."

"Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen."

"Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!"

Citat från utvärderingar 2016 & 2017