Figurantutb mentalprov - M2

Arrangör Östersunds Brukshundklubb
Tid 2021-06-11 10:002021-06-13 16:00
Plats Östersunds Brukshundklubb, Östersund
M2-utb, mot avgift
400 kr
Reservplats
 
ÖBHK egna figuranter
 

Östersunds Brukshundklubbs RUS-Mental (RUS = RasUtvecklingsSektor) arrangerar figurantutbildning M2 den 11-13 juni (fredag kväll prel 1830-2000 + heldagar lördag-söndag).
Det finns  några platser kvar för andra som är intresserad av att bli figurant för MH (Mentalbeskrivning Hund) för någon annan lokal/rasklubb inom SBK eller
 är personligt intresserad och uppfyller förkunskapskraven.
Exakta tider meddelas senare

Kursledare: Kristina Tajani, mentalbeskrivare

Förkunskapskrav:
Genomgången M1-kurs (Allmän mentalkunskap)
Medlem i SBK
Krav för att få gå utbildningen gratis för Östersunds brukshundklubbs (ÖBHK)  räkning = figurera på minst ett MH med 8 hundar per år. 

Deltagare från andra SBK-klubbar är välkomna mot en avgift om 400 kr (gäller även om du är medlem i ÖBHK men ej vill bli figurant).

Innan kursen skall deltagarna även vara inlästa på "SBKs Anvisningar MH/MT" och "Bestämmelser MH/MT" - finns på SBKs hemsida.

OBS! Endast deltagare som uppfyller Folkhälsomyndighetens råd och SKK/SBK anvisningar = frisk från Corona etc.
Maxantalet är därför satt till 8 personer, exkl läraren för att kunna sprida ut sig  även inne i klubbstugans fikarum och teorisal. Fika och lunch medförs av respektive deltagare.
OBS! större delen av kursen genomförs utomhus, så ta på bra kläder och ta ev med hunden etc (OBS! Det är ingen beskrivning/test - endast övningar med ett fåtal hundar)

l enligt SBKs kursplan
Efter genomgången utbildning ska figurant ha god kunskap och färdighet att figurera i alla moment på MH och/eller MT. Figurant ska ha god kunskap om Anvisningar, Bestämmelser och Nycklar samt god kunskap om syftet med de olika momenten i MH och/ eller MT. Figuranten ska dessutom ha kunskap och färdighet om banor och banbygge och vara väl insatt i mentalfunktionärens ansvar.

Medlemskap i Östersunds Brukshundklubb eller i annan lokalklubb/rasklubb inom Svenska Brukshundklubben är obligatoriskt. Medlemskap i Östersunds Brukshundklubb löser du via vår hemsida, www.obhk.com/medlem 

Vid frågor, var god kontakta RasUtvecklingsSektorns Mentaldel på  rus@obhk.com (sammankallande för sektorn är Jonas Mattsson)