Väx hållbart

Arrangör Region Sörmland
Plats Zoom, Eskilstuna
Väx hållbart
 

Känner du dig trygg i att vägleda ett företag till att bli hållbart på riktigt?

 

För att vi inom aktörssystemet ska kunna stötta våra bolag kring hållbarhet har vi nu ett användarvänligt verktyg som du tillsammans med företagen kan arbeta med för att ge dem både inspiration och verktyg för att bli hållbara kring områdena People, Planet och Profit.

Genom projektet Swedish Scaleup har ett gediget arbete genomförts i skapandet av ett verktyg för att hjälpa företag att bli konkurrensstarka genom att inkludera hållbarhet i deras befintliga affärsmodell och aktivt kunna arbeta med hållbarhet. Detta verktyg har tillämpats på över 30 företag med mycket god respons och impact.

För att göra er till hållbarhetscoacher har vi lagt upp en tvåstegsutbildning som först kommer att ge er en introduktion i Sustainable Business Canvas, hållbarhetsverktyg och en digital plattform. Detta ska kunna ge både inspiration, möjlighet att genomföra hållbarhetsanalyser, prioriteringar, målsättning och hållbarhetsplaner. Därefter sker dessutom ett aktivt lärande då ni i grupp kommer att arbeta med ett av era bolag för att vägleda dem i hållbarhetsresan. 

Steg 1. Intro, Ett seminarium med fokus på hållbarhet för affärsutvecklare, coacher och rådgivare.

2 September 09:00-11:00

Med fokus på grundläggande förståelse kring hållbarhet och intro kring Sustainable Business Canvas och hållbarhetsverktyget blir detta en god baskunskap med förutsättning att arbeta direkt med bolag inför steg 2.

Steg 2. Två olika workshops à 3h med fokus på ett mer aktivt arbete tillsammans med företag

12 oktober 09:00-12:00 - Workshop Del 1/2
26 oktober 09:00-12:00 - Workshop Del 2/2

Oskar Mineur (Create), Rasmus Sörensen (Eskilstuna) kommer köra introduktionen utifrån exempel från sina erfarenheter och även hålla i den aktiva workshoppen med era företag tillsammans med er som hållbarhetscoacher. 

Huvudmålsgrupp för det här seminariet är affärsutvecklare, rådgivare och coacher som aktivt arbetar med bolag.

Vi kommer att använda oss av Miro, som är en smidig samarbetsplattform för samarbete inom team och som fungerar ungefär som en digital whiteboard.