Hållbart företagande

Arrangör Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan
Tid 2021-05-19 15:0017:00
WS 1, 19/5
 
WS 2, 26/5
 
WS 3, 9/6
 

BOKNINGSINFORMATION
Välj en etta (1) vid de datum du vill boka.
Välj en Nolla (0) vid de datum du inte vill boka.

------------------------------------------

Har du en affärsidé som du vill utforska vidare, eller vill du utveckla ditt befintliga företag? Då är du välkommen till en workshopserie, för att tillsammmans gå igenom olika steg och skapa en hållbar affärsmodell.

Hållbarhetsfokus ska genomsyra affärsplaneringen och därför kopplar vi på de Globala målen, så att dessa blir ett konkret verktyg i arbetet. Vi börjar utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och går ner i mer detalj efterhand. Efter träffarna kan vi erbjuda individuella rådgivningar där vi tittar på enskilda frågor.

Workshopserien är gratis och kommer hållas digitalt via zoom, onsdagar kl 15-17 under maj-juni 2021. 
Anmäl ditt intresse senast den 10/5, via simple signup i gröna rutan nedan.

Upplägg:

Workshop 1: Hållbarhetsanalys
För att identifiera för sig själv och andra, vad man vill och varför, samt analysera hur hållbar man är och hur man kan tänka kring hållbarhet.
 
Workshop 2: Kundorientering och problemlösning
Här tittar vi på nyttan och målgruppen med ens idé; är det gångbart/realistiskt och kan vi lösa efterfrågan?
 
Workshop 3: Resurser och genomförande
Vi synliggör vad man har och behöver, samt få mer konkreta verktyg för att kunna genomföra och köra igång och/eller utveckla sin verksamhet.