Att leda kulturprojekt - fortbildningskurs

Arrangör Creative Ebeneser
Plats Zoom.us, Online

Eventet stängt för nya bokningar

Fullbokad! Är du intresserad av denna kurs vid ett senare tillfälle? Anmäla gärna intresse här: https://simplesignup.se/event/179326

Att leda kulturprojekt - fortbildningskurs

Arbetar du mycket i projektform men saknar grundläggande metoder för planering? Vill du utveckla dina förmågor att leda projektgrupper?

Projekt och projektmetodik är ett sätt att organisera mänskligt handlande som kan vara både effektivt och kraftfullt. Det kan också vara ett sätt att ovanifrån målstyra och optimistiskt resultatuppfölja kortsiktiga så kallade satsningar. 

Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar och blandar ett kunskapssökande perspektiv med kritisk reflektion kring ledarskap och projektmetodik. Målsättningen är att bli bättre på att arbeta tillsammans och att genom ett reflekterande förhållningssätt bättre kunna navigera i projektens olika kontexter och förutsättningar.


Kursen innehåller följande moment:

1. Onsdag 5 maj, kl. 9.30–16.30, Introduktion & projektmetodik

2. Onsdag 19 maj, kl. 9.30–16.30, Projektledarrollen & projektgruppen

3. Torsdag 3 juni, kl. 9.30–16.30, Projektet i sitt sammanhang & utvärdering av projekt

4. Tisdag 15 juni, kl. 9.30–16.30, Att navigera i osäkerhet och risk, projektlab & avslut


Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ingå i ett nätverk av projektledare inom de kulturella och kreativa näringarna.


Kursledare

Nätverkstan i Göteborg är kursledare. Sedan starten 1996 har de arbetat med utbildning som ett sätt att stärka konstnärer, kulturaktörer och kulturlivet i stort. Nätverkstan utvecklar och genomför utbildningar på eget initiativ och på uppdrag av andra, allt ifrån kortare workshops till längre fortbildningspaket, universitetskurser och tvåårig yrkeshögskola. Sedan tjugo år driver de även Kulturverkstan, en YH-utbildning till internationell kulturprojektledare.


Lärare
Karin Dalborg är kulturprojektledare och VD för Nätverkstan.

Jesper Eng är kulturprojektledare och koordinator på Kulturverkstan.

Anna Johansen är beteendevetare och processledare samt utbildningsledare på Kulturverkstan. 

David Karlsson är idéhistoriker och senior rådgivare vid Nätverkstan.


Kostnad

Enskilda näringsidkare samt offentligt-/privatfinansierade verksamheter som t.ex ideell förening betalar en avgift på 2.500:- inkl. moms.
Anställd kommun/region, och i offentligt finansierat bolag eller institution betalar en avgift på 5.000:- inkl. moms.

Observera att projektet Creative Ebeneser inte specificerar moms.


Anmälan

Kompetensutbildningen kan ta emot 20 deltagare. Vid många anmälningar kan ett urval komma att ske. Urvalet görs av projektet Creative Ebenesers styrgrupp där även representanter från Luleå Business Region deltar.


Du som deltar ska vara bosatt och verksam inom Luleå och/eller Norrbotten. 


Din anmälan är bindande, platsen går att överlåta i samråd med oss. Senast två veckor innan kursstart får du besked om du tilldelats en plats.

 

Mötesrum

Utbildningen ges digitalt via Zoom.


För frågor - kontakta

Fredrika Johansson – projektledare Creative Ebeneser

fredrika@ebeneser.nu / 076-110 09 79

 

Samarbetspartners: Projektet Kompetensstegen i Luleå.


Projektet Creative Ebeneser finansieras av Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord - Framtidsbanken och Längmanska företagarfonden.