Tilläggsutbildning 2021

Plats Hovslagerishop i Skåne
Tilläggsutbildning 2021
 


Tilläggsutbildningen leds av Mäster Mikael Berg, leg.dssk och är på 8 tillfällen (2 dagar per tillfälle) inklusive provtillfällen. Tillfällena läggs 2 vardagar under både höst- och vårtermin med start i augusti.

Var? Uppsala/Enköping och över länk, beroende på hur världen ser ut så kan hela kursen bli över länk.

Sista anmälan 30 juni 2021

1000:- av höstterminens anmälningsavgift betalas i samband med anmälan

Efter anmälan inkommit kommer faktura på mail, anmälan registreras när avgiften är betald

Anmälan är bindande