Workshop om Elbilsladdning och Elnätet

Arrangör Prof. Math Bollen
Tid 2020-12-08 08:2511:50
Plats Luleå tekniska universitet (länken sprids senare) , Skellefteå
Workshop om Elbilsladdning och Elnätet
 

Förmiddagen (på svenska)

8:25 Välkommen

8:30-9:00 Översikt av hur elbilar påverkar elnätet, sammanfattning av resultat från projekt ”Laddningsinfrastruktur vid elektromobilitet och elnätet”, Math Bollen, Luleå tekniska universitet

9:00-9:30 Nya flaskhalsar och hur man kan lösa dem, Fredrik Carlsson, Vattenfall

930-945 paus

9:45-10:15 Framtida förbrukningsmönster från elbilsladdning, Mahmoud Shepero, Uppsala Universitet

10:15-10:45 Att förbygga flaskhalsar vid stor mängd elbilsladdning, Simon Lindqvist, Power Circle

1045-1100 paus

1100-1130 Elbilsladdning och vita vägar, Robert Granström, SPGA

1130-1150 Mätning av laddningsmönster och övertoner vid stora mängden elbilsladdning, redan i 2020, Naser Nakhodchi, Luleå tekniska universitet

1150: avslutning