Lärtillfälle 2: sektorsövergripande samverkan

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2020-12-02 13:3015:30
Plats https://zoom.us/j/6724160918, Helsingborg
Lätillfälle 2
 

tema: 
Sektorsövergripande samverkan

Varför är detta viktigt och kanske till och med avgörande för vårt samhällsuppdrag? Och vilka aspekter i samverkan är fallgropar respektive betydelsefulla?

Datum: 2 december

Tid: kl. 13:30-15:30

Plats: Zoom

Medverkande forskare:
Stig Linde lektor i socialt arbete
Roberto Scaramuzzino lektor i socialt arbete