Vardagsrehabilitering och förflyttningsteknik

Arrangör KBAS
Plats Sunderby sjukhus, avdelning 43 sal 36, Luleå
Grupp 1 den 24 september
 
Grupp 2 den 1 oktober
 

För er sjuksköterskor som påbörjat Kliniskt basårsprogram hösten 2019

Vardagsrehabilitering och förflyttning

Datum: 24 september eller 1 oktober, se mail med gruppindelning.
Tid: kl 08.00-16.00
Plats: Sunderby sjukhus, avdelning 43 sal 36

Dagsprogram
Föreläsare: Christina Sellin och Anita Levén.
08.00 - 09.30: Vardagsrehabilitering och viloställningar.
09.50 - 10.45: Fallriskbedömningar.
10.45 - 11.15: Förflyttning i säng, med och utan hjälpmedel.
12.30 - 14.00: Uppsittning till sittande och stående, med och utan hjälpmedel.
14.20 - 15.50: Förflyttning i och ur säng, med och utan hjälpmedel.
15.50 - 16.00: Avslutning och utvärdering.